هدف اصلی بتن ریزی فونداسیون این است که تا آنجایی که ممکن است، بتن با سرعت مناسب و کارآمد در موقعیت مناسب تخلیه شد، به‌طوری‌که عملاً جداسازی آن ممکن نباشد و امکان فشرده سازی آن به کمک دستگاه ویبراتور فراهم باشد.

بتن مورد استفاده در بتن ریزی فونداسیون معمولاً به صورت بتن آماده می باشد و با استفاده از میکسر و بتنیر به محل سازه انتقال داده و در آنجا به کمک پمپ به فونداسیون تزریق می‌کند.

بتن ریزی فونداسیون یکی از اصلی‌ترین و مقدماتی‌ترین کارهای ایجاد یک سازه بتنی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به هنگام اجرای آن باید توجه بسیاری داشت. با وجود اینکه تخلیه مستقیم بتن به موقعیت مورد نظر به تجهیزات ویژه‌ای نیاز دارد، اما استفاده از پمپ‌ها این کار را میسر کرده و بتن ریزی فونداسیون با دقت بالایی انجام می‌گیرد.

بتن ریزی فونداسیون فقط شامل انتقال بتن به پی ساختمان نمی‌شود، و مراحل بسیاری قبل از تزریق بتن و بعد از تزریق بتن باید انجام شود که فرایند بتن ریزی به شکل مناسب و استاندارد انجام شود.