بتن ریزی اصولی فونداسیون و نکات مراحل اجرایی آن
مراحل اجرایی بتن ریزی فونداسیون:

پاکسازی کامل درون قالبها قبل از بتن ریزی از خاک های ریزشی و نخاله ها و …‌

برای جلوگیری از جذب شیرآبه بتن استفاده از پوشش پلاستیکی برای آجرهای قالب‌بندی فونداسیون الزامی است.‌

در زمان بتن ریزی استفاده از دستگاه ویبره الزامی است.

پیمانکاران موظف هستند قبل از آغاز بتن ریزی از سلامت دستگاه ویبره خود اطمینان حاصل نمایند.

معمولاً مقداری از بتن در ابتدای تخلیه از میکسر دارای دانه بندی نا‌مناسبی است.
باید دقت شود‌ بتن‌ دارای کیفیت نا‌مناسب جهت بتن ریزی‌، مورد مصرف کارهای ساختمانی قرار نگیرد.
قبل از اینکه بتن ریزی آغاز شود برای اینکه آب بتن سریعاً توسط بستر خارج نشود، لازم است بستر بتن‌­ریزی مرطوب شود.
البته باید مراقب بود تا آب در کف پی جمع نشود و فقط رطوبت وجود داشته باشد.
از افزودن آب به بتن حمل شده بدون اجازه مهندس ناظر اکیداً خودداری شود.
(‌معمولاً کارگران برای سهولت کار خود و روانی بیشتر بتن به آن آب می­‌افزایند که این امر از مقاومت بتن به شدت می‌کاهد)